MICRO ALERT 2


רכישת מד קרינה ביתי ישירות מהיבואן

ה MICRO ALERT 2 הוא מד קרינה קטן ורגיש המיועד לרגישים לקרינה. המד מתריע קולית (ללא תצוגה או התרעה אחרת) על ידי צפצוף בכל פעם שרמת קרינת הרדיו (רכיב השדה החשמלי) עוברת את הסף שאליו כוון המכשיר. הכיוון נעשה על ידי סיבוב כפתור (פוטנציומטר קטן) בגב המכשיר. ניתן בקלות להכניס את המד, שגודלו כגודל קופסת גפרורים, לתוך הכיס. המד מאפשר לרגישים לקרינה להבין מתי הם חולפים או נמצאים ליד מקור קרינת רדיו ומאפשר להם לזהות את המקור ולהתרחק. בין אם זה משתמש בסלולר, טלפון אלחוטי, ראוטר אלחוטי, אנטנה סלולרית או כל מקור קרינת רדיו. המד מתוכנן ומיוצר בארה"ב.

MICRO ALERT 2 מד לרגישים לקרינה

MICRO ALERT 2 מד לרגישים לקרינה

MICRO ALERT 2 מד לרגישים לקרינה