UHS2 ELF Meter


 
2600 ש"ח כולל מע"מ ומשלוח (כולל תעודת כיול)
רכישת מד קרינה ביתי ישירות מהיבואן

ה UHS2 הוא מד דיגיטאלי למדידת שדה מגנטי בתדר נמוך מבית ALPHA LABS. המד בעל יכולת מדידה תלת צירית. במד כפתור בחירה של התחום הנמדד. המד מיועד למדידה של שדות מגנטיים מקווי מתח גבוה, ארונות חשמל, מערכות חשמל, מכשירי חשמל וכל ציוד אלקטרוני. זהו המד המומלץ אם אתם צריכים מד דיגיטאלי לשדה מגנטי בתדר נמוך, זול, קל להפעלה, פשוט ונוח. בדרך כלל יירכש בכמד שני לאחר רכישה של CORNET ED78 או CORNET ED85. המד מתוכנן ומיוצר בארה"ב.
מד שדה מגנטי UHS2 ELF Meter

מד שדה מגנטי UHS2 ELF Meter

מד שדה מגנטי UHS2 ELF Meter

 אופצייה לתעודת כיול

 אופצייה לקופסא קשיחה

   אופצייה לקופסא קשיחה